POČETAK PROJEKTA ECOINN DANUBE OBILJEŽEN KONFERENCIJOM I PROJEKTNIM SASTANKOM U BRATISLAVI

POČETAK PROJEKTA ECOINN DANUBE OBILJEŽEN KONFERENCIJOM I PROJEKTNIM SASTANKOM U BRATISLAVI

U Bratislavi je 15. i 16. veljače održana početna konferencija i sastanak projektnih partnera u sklopu projekta Eco-Innovatively connected Danube Region (projektni akronim EcoInn Danube), koji je započeo s provedbom u prosincu 2016. godine i provodit će se sve do svibnja 2019. godine. Projekt je sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020., a prijavljen je u studenom 2015. godine na prvi poziv u okviru spomenutog Programa u sklopu prioritetne osi Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija.

Na početnoj konferencija pod nazivom „Inovativne tehnologije za zelenu Europu“ predstavljene su važnosti eko-inovacija, odnosno istraživanja i razvoja u području obnovljivih izvori energije i energetske učinkovitosti, a ujedno su se predstavile međunarodno uspješne slovačke tvrtke sa svojim eko-inovativnim rješenjima. Naime, cilj projekta je poboljšati suradnju između inovacijskih dionika na području eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko-tehnologija u Dunavskoj regiji. Na regionalnoj i međuregionalnoj razini pridonijet će se poboljšanju uvjeta za razvoj i primjenu eko-inovacija, koja će se temeljiti na konkretnim društvenim i ekološkim potrebama.

Drugi je dan poslužio detaljnom upoznavanju s projektnim aktivnostima i zaduženjima kao i pravilima provedbe projekta. Iz REDEA-e na događanju su sudjelovale Ana Kralj i Maja Golubić, koje su na sastanku projektnih partnera prezentirale aktivnosti za koje je REDEA odgovorna, a odnose se na medijske objave i diseminaciju na društvenim mrežama.
REDEA je jedan od 16 partnera unutar 12 država koji će se baviti promicanjem eko-inovacija s naglaskom na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Države projektnog konzorcija su Slovačka, Bugarska, Slovenija, Mađarska, Njemačka, Češka republika, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Austrija i Crna gora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.126.924,97 €, a udio REDEA-e je 143.895 € od čega je 85% predstavlja bespovratna sredstva.

Tijekom projekta izradit će se strategija i akcijski plan eko-tehnologija temeljni na analizi stanja u zemljama projektnih partnera koji će ujedno i biti preduvjet za razvoj platforme (virtualnog lab) s ciljem povećanja suradnje međunarodnih eko-inovacijskih dionika i povezivanja ponude i potražnje na području eko-inovacija. Tijekom projekta organizirat će se okrugli stolovi, radionice, međunarodne radionice, zelene ljetne škole, inovacijski forum itd.

3