POČELA PROVEDBA PROJEKTA NIMSEC

Prvim sastankom održanim 17. i 18. ožujka u Moravskim Toplicama u Sloveniji počela je provedba projekta NIMSEC. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Regionalne razvojne agencije Međimurske županije – REDEA-e koja je jedan od partnera na projektu i odgovorna je za njegovu provedbu na području Međimurske županije. Na sastanku su dogovoreni detalji oko provedbe projekta i detaljno podijeljene odgovornosti za pojedine dijelove projekta te je potpisan konzorcijski sporazum između partnera.
 
Postoji niz strateških dokumenata, kao što su Green Paper Europske unije i Agenda 21 Ujedinjenih naroda koji definiraju ciljeve u području energetike i zaštite okoliša i načine za njihovo ostvarivanje. Ipak, prečesto ciljevi iz ovih i sličnih strategija ostaju samo na ambiciozno zamišljenim smjernicama bez stvarnih aktivnosti na njihovoj provedbi. Ovo je posebice istina za lokalnu razinu na kojoj cijeli spektar tržišnih barijera, nedostatak svijesti i kvalitetnih projekata stoje na putu većini inicijativa koje se tiču energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Osim toga, na području energetike postoje značajne razlike između pojedinih zemalja EU, a razlike između Hrvatske kao zemlje kandidatkinje za članstvo i zemalja EU su još značajnije. Iako je RH donijela niz zakona i pokrenula nekoliko inicijativa koje je približavaju praksi u zemljama EU njihova implementacija na lokalnoj razini često je otežana i nedovoljna.
 
Projekt NIMSEC (akronim od Novel and Integrated Model for Sustainable Energy Communities ili u slobodnom prijevodu Novi integrirani model energetski održivih zajednica) međunarodni je projekt financiran iz IEE programa Europske unije u okviru kojeg će se djelovati na lokalnoj razini kako bi se premostile barijere između strateških dokumenata i konkretnih projekata.
 
Osnovni cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti na lokalnoj razini i povećanje ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora. Ovaj cilj ostvarit će se kroz niz mjera kao što su: provođenje analize energetske bilance na područjima obuhvaćenima projektom; osmišljavanje novog modela energetski održivih zajednica utemeljenog na konkretnim mjerama energetske učinkovitosti i pilot projektima koji će uključivati i pametne energetski učinkovite kuće odnosno kutke; implementacija konkretnih tržišnih mjera u svakom od tri strateška područja: jedinicama lokalne i regionalne samouprave, industriji/poljoprivredi i široj javnosti; provedba značajnih pilot projekata na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te promotivne i edukativne aktivnosti.
 
Projekt je osmislio i provesti će ga konzorcij koji čine: Smart House Martjanci, Slovensko udruženje gradova i općina i Lokalna energetska agencija Pomurje iz Slovenije koja je i koordinator projekta, tj. partner odgovoran za koordinaciju ostalih partnera; Tehnički fakultet Zamora Sveučilišta u Salamanki, Energetska agencija Cadiz i Soluciones Renovables S.L iz Španjolske; Grad Karlovo i Regionalna energetska agencija Pazardjik iz Bugarske te REDEA i Končar kućanski aparati d.d. iz Hrvatske.
 

NIMSEC project consortium in Martjanci

 
 
Mjere predložene u okviru projekta bit će realizirane u četiri regije u kojima djeluju članovi konzorcija odnosno Pomurju u Sloveniji, Cadizu u Španjolskoj, Karlovu u Bugarskoj i Međimurskoj županiji u Hrvatskoj. Ciljne skupine projekta su jedinice lokalne samouprave, industrijski i poljoprivredni subjekti, profesionalne udruge inženjera i instalatera i studenti na studijima povezanima s energetikom.
 
Provedba projekta službeno je počela u siječnju ove godine, a trajati će do ožujka 2010. godine. Ukupna vrijednost projekta je 756.382 EUR, dok hrvatski dio projekta iznosi 140.000 EUR.
 
 
 
Ostali značajniji energetski projekti koji se trenutno provode u Međimurskoj županiji
 
Potrebno je spomenuti da su u okviru IEE programa u Međimursku županiju već stigla značajna sredstva za projekte povezane s pitanjima energije. Najznačajniji od ove vrste projekata i temelj za buduće energetske projekte je svakako projekt osnivanja i djelovanja Međimurske energetske agencije koja će početi djelovati u proljeće ove godine. U ovom kontekstu važno je spomenuti i projekt uvođenja mjera energetske učinkovitosti u osnovne škole u Međimurju koji Međimurska županija provodi u suradnji sa specijaliziranom tvrtkom HEP ESCO d.o.o.Također je potrebno spomenuti i MESAP – EMG Sajam obnovljivih izvora energije i održive gradnje koji će u organizaciji Mesapa i REDEA-e biti održan 08. i 09.05. u novosagrađenoj zgradi MESAP-a. Na ovom sajmu sudjelovati će i neki od članova konzorcija projekta NIMSEC.
 

O IEE programu
 
IEE je program Europske unije u okviru kojeg se financiraju projekti i inicijative na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i slični projekti povezani sa energetikom. Osnovni cilj programa je korištenje potencijala i prilika za uštedu energije i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u Europi te poboljšanje tržišnih uvjeta s ciljem energetski inteligentnije Europe. IEE je dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) Europske unije, a za njegovu provedbu zadužena je Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI). IEE projekti odličan su način za informiranje javnosti o pitanjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, ali i za osmišljavanje i provođenje konkretnih pilot projekata i mjera.
 
Više o IEE programu možete saznati na slijedećim web stranicama: