POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u području socijalne uključenosti „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“.

Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv: „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Opći cilj poziva je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi Poziva su:

  1. Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora
  2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
  3. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Ciljne skupine su nezaposleni te stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Partneri mogu biti udruge, ustanove za obrazovanje odraslih, poslodavci/gospodarski subjekti kao što su trgovačka društva, obrti, zadruge, trgovci pojedinci te javne ustanove koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva.

Trajanje projekta moguće je od 12 do 24 mjeseca.

Za ovaj poziv planirano je ukupno 31.500.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava mora iznositi 500.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je 100 % prihvatljivih troškova.

Rok prijave: 3. 5. 2017.

Više informacija o natječaju i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE .