POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP: IKT

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP: IKT

Cilj ovog natječaja je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:

  • optimiziranje poslovnih procesa, nabavu računalne opreme i softvera (standradnih i out-of-box koji su, između ostalog, vezani za unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa (strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja)), aktivnosti obuke zaposlenika i dr., koje za cilj imaju jačanje tržišne pozicije MSP i povećanje njihove konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.

Intenzitet potpore
Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u mjestu ulaganja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) te prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) i Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06).

Prijave na natječaj primat će se od 21. rujna 2015. do 15. veljače 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Objavljeni pitanja i odgovori na natječaj 2.11.2015.