PROGRAM POBOLJŠANOG KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA “KREDITOM DO USPJEHA “2014”

PROGRAM POBOLJŠANOG KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA “KREDITOM DO USPJEHA “2014”

U četvrtak, 25. rujna 2014. Vlada je prihvatila program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ koji će omogućiti lakše financiranje poduzetničkih pothvata i poboljšanje njihove likvidnosti.  

 

Program će se provoditi kroz dvije kreditne linije:

 

1. „Kreditom do konkurentnosti“ u sklopu kojeg će se odobravati krediti u visini od 100 tisuća do 5 milijuna kuna, kod kojeg poslovne banke mogu iskazati maksimalnu kamatu od 7%, ali će država subvencionirati kamatu u iznosu od 2 postotna boda za namjenu kredita vezanu uz obavljanje proizvodne djelatnosti i 1 postotni bod za namjenu kredita uz obavljanje uslužne djelatnosti. Županije i gradovi također će subvencionirati kamatu na te kredite u istom iznosu pa bi najniža kamata mogla iznositi 3%.

 

2. “Kreditom do uspješnog poslovanja” koji se odnosi na likvidnost tvrtke, a njegova je prednost što će se davati bez hipotekarnog zaloga. Odobravat će se krediti u visini od 30 do 200 tisuća kuna, uz maksimalnu kamatnu stopu poslovnih banaka od 8%, međutim Ministarstvo poduzetništva i obrta osigurat će subvencioniranje kamate od 5 postotnih bodova te će kamata za krajnjeg korisnika iznositi 3%.

 

Više informacija o programima kreditiranja možete pronaći OVDJE.