PLAN SPRJEČAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA OTPADA OD HRANE

PLAN SPRJEČAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA OTPADA OD HRANE

Na portalu e-Savjetovanje dostupan je Nacrt Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine.

Cilj Plana jest odrediti ključne mjere kojima će se djelovati na sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane duž cijelog prehrambenog lanca za razdoblje od 2019. do 2022. godine.

Savjetovanje je otvoreno do 17. 4. 2019.