PHARE 2006 – NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA JAČANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

PHARE 2006 – NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA JAČANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

21. siječnja raspisan je natječaj ”Jačanje civilnog sektora za aktivni doprinos u pretpristupnom procesu u području demokratizacije i ljudskih prava” u okviru pretpristupnog programa EU Phare 2006. Specifičan cilj natječaja je pružiti financijsku potporu organizacijama civilnoga društva koje pridonose uspješnosti procesa reformi vezanih uz pristupanje Republike Hrvatske EU, te ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u EU za područje demokratizacije i ljudskih prava. Projektni prijedlozi trebaju biti unutar jednog ili više od slijedećih prioriteta: jačanje lokalnog razvoja i građanskog sudjelovanja; uspostavljanje međusektorskih partnerstava radi jačanja demokratizacije i ljudskih prava i/ili umrežavanje organizacija civilnoga društva radi jačanja utjecaja civilnoga društva u razvoju, provedbi i praćenju javnih politika vezanih uz pitanja demokratizacije i ljudskih prava. Financijske potpore dodjeljivat će se u iznosima od 50.000 do 100.000 eura. Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i sufinancijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije.

Cjelovita natječajna dokumentacija raspoloživa je na web stranicama Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje (http://cfcu.mfin.hr/tenderYYY/PHARE_2006.htm), a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. ožujka 2008.