OTVORENO ESAVJETOVANJE VEZANO UZ IZMJENE NIZ PRAVILNIKA IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA

OTVORENO ESAVJETOVANJE VEZANO UZ IZMJENE NIZ PRAVILNIKA IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  je u javno savjetovanje uputilo izmjene:

  • Pravilnika o tehničkom pregledu građevine,
  • Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
  • Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera,
  • Pravilnika o održavanju građevina.

Zainteresirana javnost može se uključiti davanjem prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 18. kolovoza 2019. godine uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Otvorena savjetovanja možete pogledati ovdje.