OTVORENO E-SAVJETOVANJE ZA JAVNI POZIV “INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP”

OTVORENO E-SAVJETOVANJE ZA JAVNI POZIV “INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP”

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2  „Povećana inovativnost MSP–ova“; Aktivnost 3d2.1 Potpora inovativnosti MSP–ova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do 31.12.2016.godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna (3 milijuna EUR). Poziv je namijenjen novoosnovanim MSP-ovima kako bi se potaknula  ulaganja neophodna za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Sudjelovati u e-savjetovanju putem slanja komentara i prijedloga bit će moguće do 20. siječnja 2016. godine putem ove POVEZNICE.

Po završetku javne rasprave planirano je otvaranje javnog poziva u prvom kvartalu 2016. godine.