OTVORENI JAVNI POZIVI OD STRANE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

OTVORENI JAVNI POZIVI OD STRANE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 9. veljače 2015. godine sljedeća dva Javna poziva:

 

1. Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – kroz pomoć proračunima JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

 

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

Poveznica na Javni poziv.

 

2. Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – kroz donacije neprofitnim organizacijama.

 

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

Poveznica na Javni poziv.