OTVORENI JAVNI POZIVI IZ PROGRAMA „PODUZETNIČKI IMPULS“ ZA NASTUPE PODUZETNIKA NA SAJMOVIMA

OTVORENI JAVNI POZIVI IZ PROGRAMA „PODUZETNIČKI IMPULS“ ZA NASTUPE PODUZETNIKA NA SAJMOVIMA

Predmet ovih  javnih poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za sudjelovanje poduzetnika na međunarodnim i domaćim sajmovima i sličnim manifestacijama.sudjelujte_na_domacim_i_inozemnim_sajmovima_uz_potporu_minpo_a_large

Javni poziv DOMAĆI SAJMOVI i sva pripadajuća dokumentacija objavljeni su 18.ožujka 2015. (poveznica na dokumentaciju), a prijave se zaprimaju isključivo od 30. ožujka 2015. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13. studenog 2015.

Javni poziv INOZEMNI SAJMOVI i sva pripadajuća dokumentacija objavljeni su 18.ožujka 2015. (poveznica na dokumentaciju), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.ožujka 2015. do 13.  travnja 2015.

Za dodatne informacije možete se obratiti u REDEA-u na broj telefona 395-538 ili putem e-maila: jako.horvat@redea.hr