OTVOREN PROGRAM INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA

OTVOREN PROGRAM INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA

Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.

Odobrenjem programa od strane Europske komisije 30. rujna 2015. godine zaključen je proces pripreme koji je trajao duže od 2 godine. Regionalni i nacionalni dionici, zainteresirana javnost u obje partnerske države, nadležna tijela programa te vanjski stručnjaci pridonijeli su izradi sadržaja novog Programa suradnje.

Ukupna vrijednost programa iznosi 55,6 milijuna eura, od čega je 46,1 milijun iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ciljevi ulaganja su smanjivanje rizika od poplava, očuvanje i održivo korištenje prirodne (gotovo 40 % programskog područja uključeno je u mrežu Natura 2000) i kulturne baštine te promicanje suradnje javnih službi kako bi se stanovnicima pograničnog područja osigurao kvalitetan pristup javnim uslugama (zdravstvo, socijalna skrb, sigurnost i usluge održive mobilnosti).

Projektni partneri će u suradnji sa prekograničnim partnerima imati priliku pridonijeti “otvaranju granica” putem pronalaženja novih prekograničnih razvojnih mogućnosti i stvaranja razvojnih rješenja primjenjivih na cjelokupno programsko područje Slovenije i Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i natječajna dokumentacija bit će objavljeni u siječnju 2016. godine.

Za dodatne informacije posjetite službenu programsku stranicu www.si-hr.eu i pratite stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te stranicu Europski strukturni i investicijski fondovi.

interreg_si-hr_hr_rgb