OTVOREN NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U LOKALNOM PROGRAMU U ČAKOVCU

OTVOREN NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U LOKALNOM PROGRAMU U ČAKOVCU

Akademija za politički razvoj (APR) u suradnji s Međimurskom županijom i Udrugom gradova poziva zainteresirane kandidate i kandidatkinje da se prijave za sudjelovanje u LAPR edukativnom programu poticanja razvoja i umrežavanja dionika u lokalnim sredinama.

Program će se održavati u Čakovcu tijekom siječnja i veljače 2019. godine, a namijenjen je lokalnim akterima uprave, medija, civilnoga društva i poduzetništva iz Međimurske županije i gradova u Zagorju.

Lokalni APR u Čakovcu dio je projekta „LAPR – Lokalni programi APR-a“ i namijenjen je osnaživanju lokalnih dionika na području aktivnog i demokratskog građanstva i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života u lokalnoj zajednici. Prvi ciklus projekta proveden je u Splitu 2014. s polaznicima iz različitih lokalnih sredina Splitsko – dalmatinske županije, drugi u Osijeku 2015. s polaznicima iz triju slavonskih županija (Osječko – baranjska, Virovitičko – podravska i Brodsko – posavska), treći u Zaprešiću 2016. s polaznicima iz cijele Zagrebačke županije, a četvrti 2017. u Varaždinu.

Projekt se provodi uz financijsku i organizacijsku potporu Međimurske županije i Udruge gradova – partnera Akademije za politički razvoj, a program s predavačima dostupan je OVDJE.

LAPR okuplja do 33 polaznika koji će biti odabrani temeljem javnog poziva. 21 polaznik je iz Međimurske županije, a 12 iz gradova Hrvatskoga zagorja (Krapinsko – zagorska županija).

Prilikom odabira vodit će se računa da među polaznicima budu prisutni predstavnici različitih sektora: jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnoga društva, podmladaka stranaka, djelatnika u tijelima državne i javne uprave, medija i poduzetnika i aktivista/kinja mlađe generacije. Također će se voditi računa i o primjerenoj spolnoj zastupljenosti među polaznicima. Glavni kriterij za odabir polaznika, pored osobnoga karijernoga puta,  bit će iskazani interes za  javno djelovanje u lokalnoj zajednici. U program se mogu prijaviti kandidatkinje i kandidati zaključno do 40 godina starosti.

Svi polaznici sudjelovat će u tri jednodnevna modula koji će se održavati subotom u Čakovcu. Predviđeni datumi održavanja modula su 26. siječnja, 9. veljače i 23. veljače 2019. Moduli će biti sastavljeni od predavanja i panel diskusija s temama iz područja transparentnosti, decentralizacije i ustroja lokalne vlasti, ljudskih prava, gospodarskog razvoja mikro zajednica, lokalnih političkih procesa i stvaranja javnih politika u lokalnoj zajednici. Predavači i panelisti bit će priznati profesionalci i stručnjaci za navedene teme na lokalnoj razini.

Polaznici su obavezni sudjelovati u sva tri modula. Organizatori snose sve troškove sudjelovanja polaznika u modulima, izuzev prijevoza. Program je cjelodnevni i traje od 10.00 do 18.00 te uključuje dva obroka – ručak i večeru.

Za sudjelovanje u programu, potrebno je ispuniti  Prijavni-obrazac – LAPR,  te  ga dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: prijave@apr (u predmet elektroničke pošte upisati LAPR /Ime i prezime)

Krajnji rok za prijavu je 15. siječnja 2019. u ponoć.

Najkasnije do 18. siječnja svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja, dok će konačni rezultati odabira biti objavljeni na web, Facebook i LinkedIn stranici APR-a.

Po završetku programa uspješnim polaznicima biti će uručene diplome te će imati mogućnost sudjelovanja na drugim događajima APR-a. Prijava na ovaj natječaj ne umanjuje mogućnost sudjelovanja u ostalim programima APR-a.