OTVOREN INTERREG IPA HRVATSKA, BOSNA I HERCEGOVINA I CRNA GORA

OTVOREN INTERREG IPA HRVATSKA, BOSNA I HERCEGOVINA I CRNA GORA

Novi trilateralni program obuhvaća područja 12 županija u Hrvatskoj, 109 općina i Distrikt Brčko u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori na kojima živi više od 5,5 milijuna stanovnika. Ukupni proračun Programa iznosi 67 milijuna eura. Tijelo odgovorno za provedbu Programa je Upravljačko tijelo, Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj u Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Proračun Programa namijenjen je projektima koji se odnose na četiri tematska područja: poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštita okoliša i prirode, prevencija rizika i održiva energija i energetska učinkovitost, turizam, kultura i prirodna baština te konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja programskog područja. Program se financira iz dva fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj te iz Fonda za pretpristupnu pomoć IPA II.

Više informacija o programu i aktualnim novostima možete pronaći na službenoj stranici Programa suradnje: INTERREG – IPA CBC