ESF POZIV ZA PODRŠKU DALJNJEG PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE

ESF POZIV ZA PODRŠKU DALJNJEG PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE

Na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Europskog socijalnog fonda objavljen je poziv „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“.

Opći cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
  2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;
  3. Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ciljane skupine unutar obje komponente Poziva su pripadnici ranjivih skupina, a to su: djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca bez pratnje, trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti, odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe, beskućnici, osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, članovi obitelji / udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina Poziva, te stručnjaci / osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije i sl.).

U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih ranjivih skupina i stručnjaka, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • Komponenta 1: Centar za socijalnu skrb.
  • Komponenta 2: ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga.

Prihvatljivi partneri su:

  • Komponenta 1: Centar za socijalnu skrb, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
  • Komponenta 2: ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga, pružatelji usluga za beskućnike i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Planirano trajanja provedbe projekta je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva iznose 100.000.000,00 kuna, od čega su bespovratna sredstva 100 % (Sredstva EU 85 % i Sredstva Državnog proračuna RH 15 %).

Unutar Komponente 1 raspoloživi iznos je 30.000.000,00 kn, od čega najniži iznos bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstva 3.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore 70 – 100 %.

Unutar Komponente 2 raspoloživi iznos je 70.000.000,00 kuna, od čega je najniži iznos 400.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava je 8.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore 70 – 100 %.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno do 31. 12. 2020.

Više o Pozivu pročitajte na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO!!!

Dana 10. lipnja 2020. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF poziv „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ i to za Komponentu 2 – Aktivnosti koje će provoditi ostali pružatelji socijalnih usluga, samostalno ili u partnerstvu, u razdoblju od 10. lipnja 2020. u 10:00 sati do 30. rujna 2020. godine do kraja dana.

U skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja za pojedinu komponentu u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za tu komponentu Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Komponentu 2, Poziv se obustavlja za Komponentu 2 počevši od 10. lipnja 2020. u 10:00 sati do kraja dana 30. rujna 2020. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Komponentu 2 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na ista.

VAŽNO! – PRODULJENJE OBUSTAVE ESF POZIVA 30. RUJNA 2020. – ZA KOMPONENTU 2

Dana 30. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, produljuje obustavu ESF poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ za Komponentu 2 – Aktivnosti koje će provoditi ostali pružatelji socijalnih usluga, samostalno ili u partnerstvu, do 31. prosinca 2020. godine do kraja dana.