OSPOSOBLJAVANJE ZA VODITELJE REGIONALNOG RAZVOJA

OSPOSOBLJAVANJE ZA VODITELJE REGIONALNOG RAZVOJA

OSPOSOBLJAVANJE ZA VODITELJE, SURADNIKE I/ILI POMOĆNIKE VODITELJA REGIONALNOG RAZVOJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. objavljuje Poziv na (besplatno) osposobljavanje za voditelje, suradnike i/ili pomoćnike regionalnog razvoja, koje se organizira u okviru provedbe projekta REThINK – Regionalni prijenos i integracija strukovnih praksa o održivom razvoju.

Projekt REThINK- Regionalni prijenos i integracija strukovnih praksa o održivom razvoju zajedno s REDEA-om provodi devet partnera s područja EU-a, a njegova je svrha pridonijeti prevladavanju jaza između potrebne razine znanja i vještina dionika regionalnog razvoja i mogućnosti osposobljavanja, s obzirom na to da postojeći tradicionalni programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ne zadovoljavaju potrebe tih dionika regionalnog razvoja.

O POZIVU

Program osposobljavanja za voditelje, suradnike i/ili pomoćnike regionalnog razvoja provodi se s ciljem pružanja novih znanja, vještina kao i sposobnosti za upravljanje i provedbu regionalnih razvojnih akcija, unaprjeđenja razumijevanja koncepta održivog regionalnog razvoja, međunarodnih i EU politika iz domene regionalnog razvoja, EU instrumenata financiranja spomenutog područja (EU fondovi), uvida u korištenje modernih tehnologija i sustava koji omogućavaju lakše planiranje aktivnosti, distribuciju informacija i olakšavaju veću vidljivost aktivnosti te stjecanja relevantnih znanja i vještine u području upravljanja projektnim ciklusom kao i informiranja o trenutno dostupnim (i buduće planiranim) natječajima na razini Hrvatske i EU-a.

Osposobljavanje za voditelje, suradnike i/ili pomoćnike voditelja regionalnog razvoja organizirat će se u okviru pilot ciklusa u 4 modula u ukupnom trajanju od 120 sati (70 sati predavanja, 50 sati online učenja) koji će se održati kroz prosinac 2015. i siječanj 2016. sa službenim početkom 7. prosinca 2015. godine.

Moduli:
•    Politika regionalnog razvoja i strateško planiranje
•    Upravljanje projektima (priprema i provedba)
•    Marketing i promocija
•    Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija te e-učenje

Na osposobljavanje se pozivaju predstavnici ciljnih skupina:
– jedinice lokalne i regionalne uprave i javne institucije, nevladine organizacije, obrazovne institucije, regionalne razvojne agencije, zdravstvene institucije, poduzeća, komore, sindikati i druge relevantne javne i privatne institucije koje aktivno sudjeluju u oblikovanju održivog razvoja regije.

Osposobljavanje će se provoditi u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje u informatičkoj učionici na 1. katu (Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec, stara vojarna), prema utvrđenom planu i rasporedu kojeg možete pronaći OVDJE.

Obzirom na ograničenje broja polaznika osposobljavanja, molimo pošaljite svoje prijave ispunjavanjem prijavnog obrasca na e-mail adresu: ana.mikulic@redea.hr u što kraćem roku, a najkasnije do 3. 12. 2015. do 14 sati.

Za sva pitanja, stojimo Vam na raspolaganju, kontakt podaci:
Ana Mikulić
ana.mikulic@redea.hr
040 395 571

Leonardodavinci.logo rethink