OSNOVANA PLATFORMA LAG-OVA UNUTAR HMRR-A

OSNOVANA PLATFORMA LAG-OVA UNUTAR HMRR-A

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR osnovala je Platformu LAG-ova unutar HMRR-a.

Svrha Platforme je osigurati prostor za okupljanje LAG-ova i razgovor o specifičnim temama od interesa za LAG-ove unutar HMRR, bolju vidljivost, organiziranost i predstavljanje. Na taj način će LAG-ovi snažnije i strukturiranije zagovarati svoje interese.

Ciljevi Platforme:
– stvaranje pozitivnog okruženja u kojemu se razmjenjuju ideje, mišljenja i dobre prakse ruralnog razvoja
– zagovaranje interesa hrvatskih LAG-ova u kreiranju i provedbi javnih politika u Hrvatskoj i prema EU
– jačanje kapaciteta LAG-ova kroz edukaciju, stvaranje i provođenje zajedničkih projekata i sl.
– bolja vidljivost uloge i postignuća LAG-ova.

Više o ovoj temi možete pročitati OVDJE.

hmrr.logo