OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za iduću školsku godinu 2019./2020. koja se dodjeljuje u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama.

Prihvatljiv prijavitelj  može biti samo javno tijelo koje je osnivač javnih osnovnih škola koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III.) prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014.–2016.

Iznos raspoloživih financijskih sredstava: 25.000.000,00 kuna.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Projekti se financiraju u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova projekta, odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje.

Poziv je trajno otvoren do 31. 3. 2020.

Više informacija o pozivu OVDJE.

VAŽNO!!! Prekid obustave i izmjena natječajne dokumentacije Poziva “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)”

Dana 31. siječnja 2020. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo, u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)“ izmijenilo je natječajnu dokumentaciju na način da je povećalo dostupna financijska sredstva u okviru Poziva s dosadašnjih 25.000.000,00 kn na 30.000.000,00 kn.

S obzirom na navedeno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prekida obustavu Poziva s datumom 31. siječnja 2020. u 14:00:00 sati te je nove projektne prijedloge moguće podnositi od stupanja na snagu izmjena natječajne dokumentacije, odnosno počevši od 31. siječnja 2020. u 14:00:01 sati.

Izmijenjena natječajna dokumentacija dostupna je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2vSlqJ5

 

VAŽNO!!! Produljenje obustave Poziva„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)“ 

10. listopada 2019.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., produljuje obustavu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga 31. siječnja 2020 do kraja dana.

VAŽNO!!! Obustava Poziva„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)“ 

Dana 25. listopada 2019.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., obustavlja otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u razdoblju od 25. listopada 2019. u 14:00 sati do kraja dana 10. prosinca 2019.