OSIGURANA TEHNIČKA POMOĆ ZA REALIZACIJU VELIKIH PROJEKATA U MEÐIMURSKOJ ŽUPANIJI

OSIGURANA TEHNIČKA POMOĆ ZA REALIZACIJU VELIKIH PROJEKATA U MEÐIMURSKOJ ŽUPANIJI

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 10. srpnja 2012.,  potpisana su trideset i dva Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći u pripremi za projekte javne poslovne, turističke i kulturne infrastrukture. Sporazume su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić i korisnici tehničke pomoći.

 
U ime Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e, sporazume za pomoć na razvoju dva projekta poslovne odnosno kulturno-turističke infrastrukture koji će se implementirati na području Međimurja, potpisala je direktorica agencije Sandra Polanec Marinović.
 
Projekt „Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u regiji“ kojeg je REDEA i nositelj je složeni projekt izgradnje i obnove poslovne infrastrukture na 8 lokacija u regiji Sjeverozapadna Hrvatska, a obuhvaća i Centar znanja u Čakovcu, na području bivše vojarne, gdje se planiraju  obnoviti i prenamijeniti postojeće građevine za potrebe proizvodnog inkubatora te izgraditi i renovirati objekti za potrebe Međimurskog veleučilišta kao i zajedničke potrebe MEV-a,  javnih institucija i gospodarstva.

Drugi projekt, „Regija digitalnih muzeja – očuvanje kulturne i povijesne baštine korištenjem novih tehnologija u prezentaciji i međunarodnoj promociji Sjeverozapadne Hrvatske“ je projekt izgradnje i obnove javne kulturno-turističke infrastrukture na 8 lokacija u regiji SZH, a uključuje i prostor Starog grada u Čakovcu za koji je predviđena obnova i revitalizacija  palače i fortifikacije Zrinski te za potrebe Muzeja Međimurja – izrada kreativnog koncepta (osmišljavanje sadržaja), nabava potrebne opreme kao i razvoj novih digitalnih sadržaja.

Tehnička pomoć dodjeljuje se u svrhu pripreme projektne ideje u projektni prijedlog koji će biti prihvatljiv za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se sufinanciraju iz pretpristupnog programa IPA ili iz strukturnih fondova Europske unije.

Točna vrijednost projekata bit će poznata nakon što se uz tehničku pomoć pripremi dio dokumentacije potreban za njihovu realizaciju, ali svakako je riječ o iznosima većim od 10 milijuna eura za provedbu projekata na području Međimurja, a cilj je da se glavnina sredstava namakne iz izvora Europske unije.