OPERACIJA 7.2.2. “ULAGANJA U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA”

OPERACIJA 7.2.2. “ULAGANJA U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Opis natječaja možete preuzeti OVDJE.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Nadalje, ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljivi troškovi:
– troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) nerazvrstane ceste:
– cestovna građevina (donji ustroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično);
– nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično);
– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste;
– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa;
– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, i slično);
– opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti):
– troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova ali ne više od 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti;
– troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. Prilozi koje treba popuniti su:

Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog-Opis projekta operacije 7.2.2.

Tablica-Korištenja javne potpore