OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA: INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN 2021.

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA: INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Prema indikativnom godišnjem planu planirana je objava poziva „Kontrola Populacija prioritetnih invazivnih vrsta“, u lipnju 2021.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode ili ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode nadležnim za područja na kojima je potrebno kontrolirati pojedine IAS određene pozivom.

Prihvatljive aktivnosti: priprema dokumentacije, određivanje početne procjene rasprostranjenosti IAS, uklanjanje i sprečavanje širenja prioritetnih IAS, unapređenje kapaciteta prijavitelja, jačanje svijesti javnosti o prioritetnim IAS, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom.

Indikativni godišnji plan natječaja pronađite OVDJE.