OKRUGLI STOL: POTREBE, PROBLEMI I RJEŠENJA U PODRUČJU EKO-INOVACIJA

OKRUGLI STOL: POTREBE, PROBLEMI I RJEŠENJA U PODRUČJU EKO-INOVACIJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta EcoInn Danube sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020. poziva Vas na

OKRUGLI STOL:

POTREBE, PROBLEMI I RJEŠENJA U PODRUČJU EKO-INOVACIJA

Datum: 13. lipnja 2017. u 10 sati

Mjesto: Kongresni centar FORUM Zagreb

Zagreb, Radnička cesta 50 – Centar Green Gold, dvorana „VJEDI“

Svrha okruglog stola je upoznati ključne dionike s ciljevima projekta te raspraviti trenutnu situaciju u području energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj, utvrditi potrebe i probleme u području eko-inovacija te raspraviti moguća rješenja u svrhu izrade zajedničke transnacionalne strategije o eko-inovacijama. Uz to rasprava će uključivati sljedeće teme:

– Uloga javnog sektora u stvaranju pozitivnog okruženja za eko-inovacije;

– Stavovi istraživačke zajednice o eko-inovacijama;

– Iskustva potpornih institucija u projektima inovacija;

– Prilike za razvoj eko-inovacija u području energetske učinkovitosti.

standard logo image - EcoInn DanubeRegionalna razvojna agencija Međimurje REDEA jedan je od partnera na transnacionalnom projektu “Eco-innovatively connected Danube Region”, projektnog akronima „EcoInn Danube“. Projektni konzorcij uključuje 17 projektnih partnera i pridružene partnere iz 12 zemalja (Slovačka, Bugarska, Slovenija, Mađarska, Njemačka, Češka Republika, Austrija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska te Crna Gora).

Cilj projekta je unaprijediti okruženje za razvoj eko-inovacija u Dunavskoj regiji te poboljšati suradnju inovatora u području eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko tehnologija. Jedan od rezultata projekta je razvoj posebnih alata i mreža za povezivanje inovatora, znanstvene zajednice, industrije, malih i srednjih poduzeća, investitora, trećeg sektora, šire javnosti i kreatora zakonodavnog okvira.

Molimo vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 9. lipnja 2017. godine putem elektroničke pošte na adresu kristina.pevec@redea.hr ili putem telefona na 040 395 572. Predviđeno vrijeme trajanja Okruglog stola je 90 minuta. Više informacija o samom projektu potražite na poveznici: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube.