OKRUGLI STOL: PODUZETNIČKE KOMPETENCIJE U FORMALNOM OBRAZOVANJU

OKRUGLI STOL: PODUZETNIČKE KOMPETENCIJE U FORMALNOM OBRAZOVANJU

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća – CEPOR, Institut za društvena istraživanja te Nacionalni opservatorij organizirali su 22. studenog na Ekonomskom institutu u Zagrebu okrugli stol na temu Poduzetničke kompetencije u formalnom obrazovanju: izvorište inovacija i konkurentnosti. U diskusiji su sudjelovali predstavnici različitih institucija, Hrvatske gospodarske komore, Zavoda za zapošljavanje, Veleučilišta VERN, Agencije za školstvo, REDEA-e, Centra za poduzetničko obrazovanje i drugi.

Istraživanje Global Enterpreneurship Monitora (GEM) iz 2006. pokazalo je da poduzetničku aktivnost u Hrvatskoj uz nekoordiniranost Vladinih politika, nerazvijenost financijskog tržišta i niz administrativnih prepreka u značajnoj mjeri koče nedovoljna znanja i vještine za poduzetništvo, zbog čega se javila potreba za uvođenjem poduzetništva u škole. Pritom se ne misli na poduzetništvo kao znanje o pokretanju biznisa, već na kompetencije koje nam omogućuju da uspješno vodimo vlastiti život. Poduzetno orijentirani pojedinci sposobni su pretvarati ideje u konkretne akcije jer posjeduju kompetencije kao što su uspješna identifikacija i rješavanje problema, prepoznavanje prilika, preuzimanje rizika i odgovornosti te razmjena ideja. Upravo te kompetencije bit će ključne u poslovima budućnosti pa otuda proizlazi potreba za uvođenjem poduzetništva u formalno obrazovanje koje bi ciljano razvijalo navedene kompetencije.

Predstavljeno je i istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu o prisutnosti poduzetništva u hrvatskim osnovnim školama. Prema vlastitoj procjeni, većina učenika je sklona inovativnosti i novim načinima rješavanja problema, ali nisu osobito skloni preuzimanju rizika. S druge strane, korištene metode poučavanja ne pružaju im dovoljnu podršku u razvoju kompetencije poduzetništva. Iako većina nastavnika smatra da je ovu kompetenciju potrebno uvesti u hrvatske osnovne škole, oni trenutno nisu dovoljno osposobljeni za to.

Na kraju rasprave sudionici su se složili da je potrebno donijeti nacionalni konsenzus o uvođenju poduzetništva u obrazovni sustav kao što je to praksa u susjednim zemljama, a koje bi po mišljenju velikog broja sudionika, u prilagođenom obliku moglo započinjati već u vrtićkoj dobi.