ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI

ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Ukupan iznos  koji je Ministarstvo osiguralo u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu  je 13.500.000,00 kuna.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja do iscrpljivanja financijskih sredstava.

Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti na sljedećoj stranici: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-opcinama-indeksa-razvijenosti-i-iv-skupine-i-ostalima-za-financijsku-potporu-iz-drzavnog-proracuna-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti/12445. 

PRIVREMENI REZULTATI ZA SVE PRIJAVITELJE KOJI SU SE PRIJAVILI U DRUGOM OTVORENOM ROKU (3. 2. 2020.)

U drugom otvorenom roku Javnog Poziva, od 21.01.2020. do 23.01.2020., zaprimljeno je ukupno 26 prijava.
Privremene rezultate prijava koje su uspješno prošle postupak procjene i odabira (prvih 10 poslanih) te kojima će biti odobrena financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. mogu se pogledati u Tablici 6.
Privremene rezultate prijava, koje nisu razmatrane (njih 16) za dodjelu financijske potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, zbog iscrpljivanja svih osiguranih sredstava, mogu se pogledati u Tablici 7.

VAŽNO!!! 23. 1. 2020.

Dana 23. siječnja 2020. Ministarstvo ZATVARA Javni poziv za financijsku potporu za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti i objavljuje Privremene rezultate

ZATVARA se Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Poziv se zatvara  23. siječnja 2020. u 14.00 sati za SVE općine razvrstane od I. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu usmjerenu za održavanje i razvoj zbog iscrpljivanja ukupno raspoloživih financijskih sredstava, u iznosu od 13.500.000,00 kuna osiguranih u Državnom proračunu za 2020.g.
Prijave koje su pravodobno pristigle (u otvorenom roku Poziva) bit će obrađivane po redoslijedu zaprimanja te će odobrenjem posljednje prijave, koja udovolji svim uvjetima i kriterijima Poziva, biti iscrpljena sva raspoloživa financijska sredstva.

Nakon zatvaranja Poziva, od 23. siječnja 2020., Ministarstvo nije u obvezi davati odgovore u svezi Poziva niti razmatrati pristigle prijave vezane u Poziv.

Privremeni rezultati zaprimljenih i obrađenih prijava po Pozivu (za razdoblje od 05. prosinca do 20. siječnja 2020.) mogu se preuzeti na ovoj stranici:

Tablica 1. Privremeni rezultati za općina od I. do IV. skupine
Tablica 2. Privremeni rezultati za općine od V. do VIII. skupine
Tablica 3. Privremeni rezultati za pokretanje predškolske djelatnosti u 2020.
Tablica 4. Lista općina koje su pristigle nakon obustave
Tablica 5. Lista odbijenih prijava

Sve obavijesti o slijedećim postupcima u svezi Poziva bit će pravovremeno objavljene stranici ministarstva.

VAŽNO!!! 21. 1. 2020.

Obustavlja se privremena obustava Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti I.- IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Poziv za OTVARA u dijelu Poziva koji se odnosi za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu u iznosu od neraspoređenih 1.631.000,00 kuna u Državnom proračunu za 2020.g. (od ukupno 12.500.000,00 kuna). Rok za podnošenje prijava, za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu, počinje od 21. siječnja 2020. u 00.00 sati do iscrpljivanja navedenih financijskih sredstava.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Rok za podnošenje prijava ističe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom se iscrpljuju sva raspoloživa financijska sredstva. Ministarstvo će pravovremeno obustaviti i/ili zatvoriti Poziv. Obavijest o istom bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Poziv se ZATVARA u dijelu Poziva koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti zbog iscrpljivanja ukupno raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2020.g. u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
Svi ostali uvjeti Poziva ostaju na snazi. Privremeni rezultati Poziva (od objave 5. prosinca do obustave 20. siječnja 2020.) bit će objavljeni na web stranici Ministarstva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.demografija@mdomsp.hr  za vrijeme trajanja Poziva. Nakon objave obustave i/ili zatvaranja Poziva, Ministarstvo nije u obvezi davati odgovore niti razmatrati pristigle prijave.

VAŽNO!

Produljuje se privremena obustava Poziva za sve općine razvrstane od I. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti zbog zaprimanja prijava kojima se doseže osigurani iznos za financijsku potporu u Državnom proračunu za 2020.g. od 13.500.000,00 kuna.
Produljenje privremene obustave Poziva nastavlja se u vremenu od 13. siječnja 2020. u 00:00 sati do 20. siječnja 2020. do kraja dana. Vijest o produljenju možete pročitati na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Privremeno se obustavlja Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.- IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini. Poziv se privremeno obustavlja u dijelu koji se odnosi za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti zbog zaprimanja prijava kojima se doseže osigurani iznos za financijsku potporu u Državnom proračunu za 2020.g. od 12.500.000,00 kuna. Poziv se privremeno obustavlja u vremenu od 19. prosinca 2019. u 16:30 sati do 12. siječnja 2020. do kraja dana.