ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA INVESTIMULATION

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA INVESTIMULATION

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. uspješno je završila s provedbom projektaI nveStimulation te se tim povodom 28. kolovoza u prostoru Male scene Centra za kulturu u Čakovcu održala završna konferencija za medije.
 
Kroz ovaj projekt vrijedan 104.469,76 € (od čega se 75% sufinancira iz programa PHARE 2006) stvoreni su temelji za kvalitetniju promociju Međimurja kao ulagačkog odredišta. U suradnji s Međimurskom županijom kao jednim od projektnih partnera, jedinicama lokalne samouprave i poduzetnicima, pripremljen je promotivni paket koji uključuje vodič za investitore s DVD-om i internetsku stranicu. U sklopu projekta organizirana je i prva Konferencija o mogućnostima ulaganja u Međimurje 18. i 19. lipnja u Toplicama Sveti Martin, na kojoj su između ostalog prezentirane prednosti za ulagače te iskustva postojećih ulagača.
 
Voditeljica projekta Ana Kralj na konferenciji je iznijela iskustva članova projektnog tima u provedbi projekta, aspekte prekogranične suradnje te su ukratko objašnjeni principi provedbe jednog projekta financiranog iz predpristupnih fondova EU. Upućene su zahvale svim sudionicima koji su bili uključeni u provedbu projekta i čija je suradnja doprinijela kvaliteti njegovih rezultata. To se u prvom redu odnosi na međimurske gospodarstvenike, jedinice lokalne samouprave i državna tijela povezana s područjem ulaganja.
 
Ovo je jedan od tri prekogranična projekta koje REDEA provodi. Green Energy i IMPER završavaju u studenom ove godine. S obzirom na specifičnost procedura provedbe projekata sufinanciranih od EU, iskustva s predpristupnim fondovima iznimno su bitna kao priprema za strukturne fondove, a kako bi se osiguralo maksimalno iskorištenje raspoloživih sredstava. Kao što je istaknuo direktor REDEA-e Matija Derk, nakon završetka projekta, REDEA nastavlja s promocijom ulaganja, te će i u budućnosti koristiti mogućnosti financiranja aktivnosti privlačenja ulaganja i jačanja gospodarske aktivnosti u Međimurju iz sredstava fondova EU.