ODRŽANA RADIONICA „OD IDEJE DO PROJEKTA“

ODRŽANA RADIONICA „OD IDEJE DO PROJEKTA“

Tijekom prethodna dva tjedna zaposlenice REDEA-e održale su praktičnu radionicu pod nazivom „Od ideje do projekta – Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“. Radionica je održana u sklopu provedbe programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a namijenjena je bila prije svega zaposlenicima lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kako bi proces pripreme projektnog prijedloga bolje i jednostavnije približile polaznicima predavačice Ana Kralj, Petra Pavičić i Sandra Majsan održale su radionicu u dva dijela. Prvi dio je održan od 21. do 22. rujna i sastojao se od teorijskog dijela i vježbi, a nakon toga su polaznici pripremali domaće zadaće na vlastitim projektnim idejama. Drugi dio radionice održan je od 30. rujna do 1. listopada kada su polaznici predstavili svoje razrađene projektne prijedloge, a predavačice su ih komentirale i dale sugestije za njihove poboljšanje. Zadnji dan bio je, osim predstavljanja projekata koje su pripremili polaznici, rezerviran i za terensku posjetu primjerima dobre prakse. U tu svrhu posjetili smo općine Domašinec i Podturengdje su nas primili  načelnici obiju općina i predstavili projekte koji su provedeni na području općina te su odgovarali na pitanja polaznika o njihovim iskustvima u pripremi i provedbi tih projekata. Prošetali smo dijelom poučne staze uz rijeku Muru na kojoj su stajališta uređena sredstvima projekta Heritage of the Guardians (IPA HU HR). Zahvaljujemo Općini Domašinec i Općini Podturen te njihovim načelnicima na toplom dočeku i trudu da nam prikažu što je sve napravljeno i unaprijeđeno uz pomoć fondova Europske unije na području njihovih općina.
Edukacijske aktivnosti koje će REDEA provoditi do kraja studenoga 2015. u sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ pratite na našoj internetskoj i Facebook stranici.

Fotografije s radionice dostupne su OVDJE.

Radionica Od ideje do projekta