ODRŽANA RADIONICA O EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU

ODRŽANA RADIONICA O EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU

radionica o soc.fonduU sklopu projekta „Empowering for Growth 2“ („Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije 2“) koji se provodi u okviru Operativnog programa  „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“, financiranog iz ESF-a, REDEA je organizirala  trodnevnu radionicu o Europskom socijalnom fondu.

Radionica se održala od 1. do 3. srpnja 2015. u Čakovcu u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. Radionicu su vodile djelatnice  konzultantske tvrtke Projekt Jednako Razvoj d.o.o. koje imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije, a bila je namijenjena organizacijama koje su članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije (predstavnici Županije, JLS-ovi, potporne institucije, škole, komore, razvojne agencije i organizacije civilnog društva). Na edukaciji je sudjelovalo 20-tak polaznika.

radionica soc.fonduPolaznici su kroz teorijsko predavanje i praktične vježbe pobliže uvedeni u sustav financiranja EU fondovima, pregled ESI fondova te ključne strateške dokumente i prioritete financiranja. Nakon predstavljanja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. napravljen je pregled najavljenih natječaja iz istog te su polaznici prema natječajima iz Operativnog programa usporedili Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije. Osim teorijskog dijela polaznicima je predstavljena detaljna natječajna dokumentacija (obrazac A i B), tumačenje Uputa za prijavitelje, a sve na primjeru natječaja iz Europskog socijalnog fonda. Zadnji dan radionice održala su se individualna savjetovanja na koja su sudionici radionice došli sa svojim projektnim idejama s ciljem što detaljnije razrade njihovih ideja.

Ovom radionicom o Europskom socijalnom fondu završile su edukativne aktivnosti u sklopu projekta.

Slijedi formiranje Mobilnog tima LPZ-a Međimurske županije koji će obilaziti krajnje korisnike projekta u svrhu približavanja LPZ-a  krajnjim korisnicima i upoznavanju krajnjih korisnika s uslugama koje članovi LPZ-a Međimurske županije nude.

Korisnik darovnice „Empowering for Growth 2“ je REDEA, a partner u provedbi projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec. Cilj projekta je bolja koordinacija, priprema i provedba lokanih inicijativa i projekata LPZ-a koji će doprinijeti povećanju zaposlenosti u Međimurskoj županiji. Projekt traje od 1. 3. 2015. do 29. 2. 2016., a vrijednost projekta iznosi 34.438,19 eura, od čega sufinanciranje Europske unije iznosi 29.563,19 eura.