ODRŽANA PREZENTACIJA MEÐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE – MENEA-e

ODRŽANA PREZENTACIJA MEÐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE – MENEA-e

U četvrtak, 5. veljače 2009. u zgradi Scheier održana je prezentacija Međimurske energetske agencije – MENEA-e. Uz  goste iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Energetskog instituta Hrvoje Požar, prisutni su bili i gosti-predavači – dr. Neven Šimac iz Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja Robert Schuman i dipl.ing. Željko Knok, tajnik Međimurskog Veleučilišta.

Gospodin Šimac je predstavio pregled energetske politike i dokumenata koji reguliraju tu politiku u Europskoj uniji. To je izlaganje bilo posebice zanimljivo iz perspektive nedavne rusko-ukrajinske plinske krize čije su posljedice potresale Europu prošli mjesec. O važnosti energetskih politika govori činjenica da je Europska zajednica nastala, između ostalog, i na energetskim temeljima kao Europska zajednica za ugljen i čelik 1951. Dr. Šimac spomenuo je Zelenu knjigu Europske komisije koja sadrži prijedloge budućih aktivnosti Zajednice vezano uz područje energije. Zelena knjiga izdana je u ožujku 2006. i jedna od preporuka za budući održivi energetski razvoj je diverzifikacija izvora i traženje alternativnih pravaca za dobavu plina i nafte. U tom smislu važno je spomenuti kaspijski pravac i naftu s tog područja koja je kvalitetnija od visokosumporne ruske nafte. Nažalost, Hrvatska je još veoma ovisna o ruskoj nafti, a tankeri koji prevoze naftu prema našem području ispiru svoje spremnike i zagađuju Jadran. Također, spomenut je Zeleni papir EK – Prema sigurnoj, održivoj i natjecateljski sposobnoj energetskoj mreži koji je izdan krajem prošle godine, a do konca ožujka ove godine svi zainteresirani mogu ovaj, zasada još prijedlog, komentirati. Dokument i smjernice za komentiranje  nalaze se na:
 
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2009_03_31_gp_energy_en.htm. Na kraju predavanja, dr. Šimac još je jednom sve prisutne pozvao na aktivno sudjelovanje u kreiranju novih energetskih politika EU i najavio je moguć ponovni susret s ciljem zajedničke rasprave spomenutog dokumenta.

Potom je prof.dr. Mladen Boršić predstavio MENEA-u. Osim aktivnosti koje se nalaze pred Agencijom,  dan je kratki pregled različitih vrsta obnovljivih izvora energije i načina njihove primjene. Bilo je i govora o ulozi države koja ponekad koči poduzetničke projekte, jer često oni koji imaju kućne instalacije iz obnovljivih izvora energije nemaju mogućnost priključenja na mrežu. Istaknuta je važnost MENEA-e za Međimursku županiju, jer će incijative koje će poduzeti Agencija poticati gospodarski rast i privlačiti energetičare. Za sada je to problem, jer u Međimurju nema stručnjaka s područja energetike. Takvo stanje namjerava promijeniti Međimursko Veleučilište u suradnji s MENEA-om – istaknuo je tajnik Veleučilišta Željko Knok. Naime, planira se uvođenje jednog energetskog modula, a to će biti još jedan korak da se stanje popravi na operativnoj razini i da se usklade potrebe tržišta rada.

Posebno zanimljiva rasprava vodila se nakon predavanja. Iako prije nije bilo riječi o energetski učinkovitoj gradnji, rasprava je krenula u tom smjeru. Željka Hrs Borković iz Energetskog instituta Hrvoje Požar najavila je uvođenje obvezne energetske certifikacije zgrada od 1.rujna ove godine. To će biti obveza svih investitora, jer u protivnom neće moći dobiti uporabnu dozvolu. Ovo je značajan poticaj za učinkovitiju gradnju s obzirom da su se do sada gradile zgrade niske kvalitete po minimalnim zakonski propisanim uvjetima kako bi se zadovoljile potrebe tržišta. Još jedan uzrok niskoj kvaliteti gradnje možemo pripisati samom projektiranju. Naime, to se često obavlja šablonski, a o energetskoj učinkovitosti ne vodi se računa. Upravo zato, potrebno je energetičare uključiti u projekt gradnje već u ranoj fazi samog projektiranja. Raspravu je zaključio Danko Papišta iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koji je naglasio da je potrebno interese građana za pitanja korištenja i ulaganja u obnovljive izvore energije intenzivirati još više i na taj način stvoriti kritičnu masu. Država će tek tada pružati konkretne poticaje i subvencionirati upravo projekte iz obnovljivih izvora energije. Sudeći po rezultatima istraživanja o razini informiranosti stanovnika Međimurske županije o obnovljivim izvorima energije, provedenog po projektu Green Energy, možemo zaključiti de se spomenuta kritična masa već stvara upravo na području Međimurja.

Provedba projekta Green Energy završila je 30.11.2008. Jedan od ciljeva projekta bio je kreiranje preporuka za energetski održiv razvoj Međimurske županije pa je tako izrađen Program provedbe mjera za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije za Međimursku županiju. Preporuke navode, između ostalog, kako će MENEA biti zadužena za operativnu provedbu mjera poput: edukacijskih i promotivnih kampanja s ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije i njihove važnosti za razvitak lokalne zajednice, uvođenja novih modula s područja energetike u suradnji s Međimurskim Veleučilištem, provedbe pilot projekata koji imaju visoku replikativnu i demonstrativnu sposobnost poput instalacije malih bioplinskih postrojenja do 50kW ili akcije sakupljanja jestivog ulja iz ugostiteljskih objekata kantinskog tipa radi oporabe biodizela i sl.