ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “ŽENE U RODNO NETRADICIONALNIM ZANIMANJIMA”

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “ŽENE U RODNO NETRADICIONALNIM ZANIMANJIMA”

 

Dana 16. prosinca 2010. održana je početna konferencija projekta “Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima”. Žene su zbog mnogih razloga još uvijek u podređenom položaju na tržištu rada. Podatak da su prije aktualne krize žene činile čak 60 posto nezaposlenih prijavljenih na Zavod za zapošljavanje, bio je jedan od povoda izrade projekta u sklopu Grant sheme “Žene na tržištu rada”, koji sufinancira Europska unija.


 

Projekt pod nazivom “Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima” osmišljen je s ciljem uspješnijeg uključivanja na tržište rada dugotrajno nezaposlenih žena, radno neaktivnih žena, žena starije dobi te nezaposlenih žena pripadnica nacionalnih i etničkih manjina, pritom poštujući principe rodno osviještene politike. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sudjelovanje u programima osobnoga razvoja, edukaciju prilagođenu pojedinačnim potrebama, jačanje motivacije za sudjelovanje i sudjelovanje u obrazovanim aktivnostima i programima zapošljavanja, kao i pružanje psihosocijalne podrške. Posebna vrijednost ovog programa je u tome što kroz projektne aktivnosti potiče međusobnu suradnju svih sektora, civilnog, javnog i privatnog.

 

 

Projektni partneri su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec (vodeći partner) i Područna služba Varaždin, Međimurska županija, Regionalna razvojna agencija Međimurje – Redea d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Čakovec i Obrtnička komora Međimurske županije. Sam projekt vrijedan je 124.046,00 eura, od čega dio Europske komisije iznosi 104.944,00 eura.

 U uvodnom govoru župan Međimurske županije istaknuo je kako obrazovanje ima ključnu poziciju u jačanju cjelokupne gospodarske slike i kako je bitno poticati zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Projektne aktivnosti i sam projekt detaljno je predstavila  gđa. Marina Kodba , voditeljica projekta iz Zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Čakovec. Na konferenciji su također govorili Slavko Faltak predsjednik HOK Županijske komore Čakovec te gđa. Roberta Barat, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije.