ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA INNOINVEST

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA INNOINVEST

U Pečuhu se 22.9.2011. godine održala početna konferencija projekta InnoInvest (Uspostavljanje poslovne suradnje između inovativnih aktera u pograničnom području) u sklopu prekograničnog programa IPA HU-HR 2007 – 2013. Cilj projekta je uspostavljanje sinergije i kooperacije u pograničnom području temeljenom na znanju i intenzivnoj suradnji između inovativnih aktera.

Glavni korisnik je Regionalna agencija za inovacije Južnog Zadunavlja, a ostali partneri na projektu su:
• Sveučilište u Pečuhu
• Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju – RRA SB
• Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije – VIDRA
• Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – PORA
• Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.
• Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti – PCP Pakrac
• Sveučilište Panonia

Projekt traje 12 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 190.120
,00 eura.