ODRŽANA KONFERENCIJA „PRIMJENA VISOKIH TEHNOLOGIJA U PREZENTACIJI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE“

ODRŽANA KONFERENCIJA „PRIMJENA VISOKIH TEHNOLOGIJA U PREZENTACIJI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE“

Nove tehnologije – novi smjer za kulturnu i povijesnu baštinu

U prostorijama tvrtke KING ICT u Zagrebu 27. svibnja 2010. godine održana je međunarodna konferencija o primjeni visokih tehnologija u prezentaciji kulturne i povijesne baštine, u organizaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA i tvrtke za upravljanje inovacijama INI-Novation GmbH iz Njemačke.

Cilj konferencije bio je potaknuti veću primjenu visokih tehnologija u zaštiti i prezentaciji kulturne i povijesne baštine. Naime, izazovi s kojima se susreću kulturne i turističke organizacije u upravljanju ponudom i privlačenju sve zahtjevnijih posjetitelja, traže inovativni pristup i pronalazak novih atraktivnih rješenja. Sudionici konferencije su kroz izlaganja bili upoznati s tehnološkim rješenjima vezanim uz: promociju odnosno diferenciranje određenih sadržaja i institucija u mnoštvu ponude s kojom se pojedinci, potencijalni korisnici susreću; oživljavanje i vizualizaciju povijesnih događanja i lokaliteta; planiranje putovanja i turističkih posjeta; dodatne sadržaje za obogaćivanje ponude muzeja i turističkih destinacija te život izložbe nakon zatvaranja i dr. Na kraju su bili prikazani i najbolji primjeri iz prakse iz Hrvatske i inozemstva.

Na konferenciji se okupilo više od 70 sudionika iz različitih organizacija – od turističkih zajednica i muzeja, obrazovnih institucija i kreatora tehnoloških rješenja, pa sve do jedinica lokalne samouprave, razvojnih agencija i ministarstava. Organizaciju konferencije poduprlo je Njemačko savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja, kao dio projekta “KroatINI – Science and Innovation Marketing Croatia”, zatim BICRO kroz Tehnološko-inovacijski centar Međimurje te KING-ICT.

Tijekom konferencije dotaknuta su brojna pitanja ključna za budućnost oživljavanja kulturne i povijesne baštine kao i osmišljavanje turističkih proizvoda, a zaključak je svih sudionika da upravo nove tehnologije treba prihvatiti kao okosnicu daljnjeg razvoja s mnogim još neistraženim mogućnostima.