ODRŽANA JAVNA PREZENTACIJA OPERATIVNOG PLANA POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

ODRŽANA JAVNA PREZENTACIJA OPERATIVNOG PLANA POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

U prostoru Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje u Čakovcu, u srijedu, 09.03.2011., održana je prezentacija Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za 2011. Međimurski poduzetnici i predstavnici jedinica lokalne samouprave, njih 80ak,  su pokazali veliko zanimanje za ovaj događaj. Operativni plan prezentirala je  državna tajnica u MINGORP-u Tihana Kraljić, a značajke pojedinih projekata unutar Operativnog plana predstavile su Jasminka Keser iz Uprave za malo gospodarstvo te Danijela Žagar iz Uprave za obrt MINGORP-a. Javnoj prezentaciji je nazočio i župan Međimurske županije Ivan Perhoč.

 
Državna tajnica je istaknula da su predviđena  sveukupna sredstva za provedbu Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011.  u iznosu od 407,9 milijuna kuna, a Operativni plan se sastoji od 9 područja:
  • Konkurentnost i inovacije za koje je izdvojeno 80,2 mil.kuna,
  • Poduzetnička infrastruktura (54,6 mil.kuna),
  • Povoljno financiranje uz subvencije kamata(41,5 mil.kuna),
  • Obrazovanje za poduzetništvo(5,0 mil.kuna),
  • Obrtništvo i Obrtni registar (18,4 mil.kuna),
  • Sufinanciranje projekata financiranih iz sredstava EU (45,3 mil.kuna), –
  • Poticanje međunarodne konkurentnosti i internacionalizacija (32,3 mil.kuna),
  • Ulaganje u fondove za razvoj-Fondovi za gospodarsku suradnju  (100 mil.kuna), –
  • Rad HAMAG-a, Hrvatskog saveza zadruga, organizacija Nacionalnog savjetovanja,  Registar potpora (30,6 mil.kuna)
 
Operativni plan i svi projekti objavljeni su na internetskim stranicama MINGORP-a, a sve dodatne informacije kao i pomoć pri tumačenju uvjeta za dobivanje sredstava iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva može dobiti u REDEA-i na broj telefona 395-538.