AKTUALNA TEMA STRUKTURNIH FONDOVA EU I KOHEZIJSKOG FONDA ZAINTERESIRALA VELIK BROJ SUDIONIKA

AKTUALNA TEMA STRUKTURNIH FONDOVA EU I KOHEZIJSKOG FONDA ZAINTERESIRALA VELIK BROJ SUDIONIKA

 

U okviru projekta EU Compass 2 – Zajedničkim snagama za zajedničku uspješnu EU regiju – financiranog sredstvima iz programa IPA Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA 29. kolovoza 2013. provela je edukaciju na temu Strukturni fondovi EU i Kohezijski fond.


Iako još ima otvorenih pitanja o detaljima funkcioniranja strukturnih i Kohezijskog fonda u Hrvatskoj, pedesetak predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora upoznato je s ciljevima i instrumentima kohezijske politike kao i uvjetima korištenja sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda. Dat je i prikaz programiranja korištenja fondova za novu financijsku perspektivu 2014.-2020. uz pregled financijskih alokacija koje će biti dostupne Hrvatskoj. Sudionicima je posebno zanimljivo bilo predstavljanje uspješnih projekata financiranih iz navedena 3 fonda koje su zemlje članice EU provele, što im je omogućilo konkretniji uvid u područja aktivnosti koja su prihvatljiva za ovakav način financiranja. U završnom dijelu  edukacije predstavljena su i zajednička nacionalna pravila koja će vrijediti za Hrvatsku pri korištenju sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda, a koja je Europska komisija odobrila ovaj mjesec. Ova pravila još uvijek nisu službeno objavljena jer su podložna promjenama.


S obzirom na izrazito velik interes za ovu temu i činjenicu da zbog ograničenog broja mjesta nisu mogli sudjelovati svi koji su se prijavili, REDEA će svakako ponoviti ovu edukaciju u skoro vrijeme.

 

Struk.i_Kohez.fond_1

 

Struk.i_Kohez.fond_2