ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA ORGANIZATORE TURISTIČKIH DOGAĐANJA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U OKVIRU PROJEKTA CMAB

ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA ORGANIZATORE TURISTIČKIH DOGAĐANJA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U OKVIRU PROJEKTA CMAB

U srijedu 6. studenog 2013. godine održana je druga radionica za organizatore turističkih događanja u Međimurskoj županiji u okviru projekta Marketing i organizacija događanja u prekograničnom području (CMAB).


Na radionici je predstavljena i komentirana SWOT analiza turističkih događanja i manifestacija na području županije za koju su podaci prikupljeni na prvoj radionici održanoj prije tri tjedna. Nakon toga je, kao primjer dobre prakse, gospođa Tatjana Hažić predstavila  organizaciju događanja „Podizanje klopoteca“ na Izletištu Vinska kuća Hažić, a gospođa Tatjana Martinjaš iz turističke agencije Etno Art Travel održala je prezentaciju o mogućnostima uključivanja manifestacija i događanja u turističku ponudu.


Iz predavanja je proizašla kvalitetna diskusija sudionika o manifestacijama koje su u funkciji razvoja turizma te o važnosti valorizacije postojećih turističkih manifestacija s ciljem njihovog uključivanja u turističku ponudu i ekonomski razvoj županije. 
Radionici su prisustvovali predstavnici Međimurske županije, JLS-ova, turističkih zajednica, Muzeja Međimurja, različitih udruga, ali i poduzetnici te studenti treće godine menadžmenta u turizmu i sportu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

 

Projekt CMAB – Marketing i organizacija događanja u prekograničnom području provode Sveučilište Pannon iz Nagykanizse te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. s ciljem omogućavanja širenja marketinških aktivnosti organizatorima manifestacija i festivala na lokalnom području, a u svrhu privlačenja većeg broja turista.

 

PB060336