ODRŽANA 3. SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ODRŽANA 3. SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

U petak 29. rujna 2017. u Velikoj vijećnici Međimurske županije članovi Partnerskog vijeća Međimurske županije sastali su se kako bi raspravili o dvije važne teme.

Prva tema bila je rasprava o Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (skraćeno: ŽRS). Zamjenica direktorice Regionalne razvojne agencije Međimurje Ana Kralj u ime izrađivača Strategije predstavila je ciljeve i prioritete strategije, financijski okvir, strateške projekte te akcijski plan provedbe strategije. Također, članovima su predočeni komentari koji su pristigli tijekom javnog savjetovanja o Nacrtu ŽRS-a koje je bilo otvoreno do 16. 9. 2017. Nakon kraće rasprave o sadržaju strategije i pristiglim komentarima, članovi su zaključili da će na sljedećoj sjednici u studenom 2017. donijeti zaključak o upućivanju prijedloga Skupštini Međimurske županije za usvajanje Nacrta Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. U međuvremenu, REDEA će sukladno pristiglim prihvaćenim komentarima i dodatnim konzultacijama s relevantnim nositeljima mjera finalizirati Nacrt ŽRS.

Druga tema bila je predstavljanje Poziva za iskaz interesa za Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova kojeg su zajednički objavili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i REDEA d.o.o. U ovom Programu uloga Partnerskog vijeća bit će da na temelju rezultata vrednovanja projektnih prijedloga potvrdi predloženu Listu prvenstva. Odluku o odabiru donosi MRRFEU. Više o Programu dostupno je ovdje.

IMG_1279 IMG_1281 IMG_1285