ODRŽAN SASTANAK O LEADER PROGRAMU I FORMIRANJU LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA U MEÐIMURSKOJ ŽUPANIJI

ODRŽAN SASTANAK O LEADER PROGRAMU I FORMIRANJU LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA U MEÐIMURSKOJ ŽUPANIJI

U srijedu, 02. studenog 2011. godine u Velikoj Vijećnici Međimurske županije održao se sastanak u vezi s LEADER pristupom i formiranjem lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) u Međimurskoj županiji.

Naime, LEADER je inicijativa Europske unije za podupiranje ruralnih zajednica radi poboljšanja kvalitete življenja i ekonomskog razvoja u tim sredinama. LEADER pristup postao je ključni element strategija ruralnog razvoja zemalja EU-a, i kao takav prihvaćen je u RH, kao što se vidi iz plana za program IPARD Republike Hrvatske. LEADER je lokalni, “odozdo prema gore”, pristup razvoju koji se temelji na osnivanju LAG-ova koji se sastoje od sudionika privatnog i javnog sektora. Oni se povezuju u partnerstva u kojima se identificira zajednička strategija i lokalni akcijski plan za razvoj regije.
Na održanom sastanku svoja iskustva o uspostavi LAG-ova u Hrvatskoj prezentirala je gospođa Ivana Laginja iz UNDP-a. Predstavnici jedinica regionalne i lokalne samouprave, predstavnici poljoprivrednih i turističkih udruga upoznali su se sa osnovama LEADER programa i LAG-ova te mogućnostima koje se pružaju za financiranje lokalnih projekata.
Nakon ovog informativnog predavanja i na temelju iskazanog interesa od strane predstavnika jedinica lokalne samouprave, krenut će se sa svim potrebnim aktivnostima u svrhu formiranja LAG-ova na području Međimurske županije.