ODRŽAN POČETNI SASTANAK PO PROJEKTU REDEEM

ODRŽAN POČETNI SASTANAK PO PROJEKTU REDEEM

Proizvodnja bioplina koja koristi sirovinu iz poljoprivrede, odnosno životinjske ekskremente, našla se u fokusu projekta REDEEM kojeg provodi 5 hrvatskih županija (uključujući i Međimursku) u bilateralnoj suradnji s flamanskom vladom. Projekt je financiran iz fonda pod nazivom „Co-operation programme between Flanders and Central and Eastern Europe“.

21. svibnja održan je početni sastanak svih partnera na projektu pa je ovom prilikom vodeći partner, flandrijski GREEN (Geel Regional Energy Efficiency Network), posjetio Varaždin kako bi se zajednički utvrdile projektne aktivnosti i dinamika njihove provedbe. Iako Međimurska županija već raspolaže s procjenama tehničkog potencijala za proizvodnju bioplina, procjena ekonomske uspješnosti bioplinskih postrojenja za čitavu županiju i eventualno susjedne županije tek predstoji. Kroz projekt će se provesti analiza mogućih sudionika ili korisnika bioplinskog sektora, što će rezultirati analizom dostupnog supstrata i lokacija na kojima on nastaje, s obzirom da je prostorna raspoređenost sirovine ključan čimbenik ekonomske uspješnosti. Projektom je predviđena i izrada marketinške strategije za povezivanje Hrvatske i Flandrije na području proizvodnje bioplina. 

Ovakvi projekti trebali bi povećati znanje lokalne zajednice o koristima koje bioplinska postrojenja nose sa sobom, jer osim proizvodnje električne i toplinske energije, smanjuje se emisija štetnih plinova te se otvara nova gospodarska djelatnost koja za sobom povlači nova radna mjesta.