ODRŽAN POČETNI SASTANAK PARTNERA PROJEKTA INNOINVEST

ODRŽAN POČETNI SASTANAK PARTNERA PROJEKTA INNOINVEST

Kick-off sastanak projektnih partnera na projektu INNOINVEST održan je u ponedjeljak, 11.07.2011. u prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku.
INNOINVEST – Stvaranje poslovne suradnje među inovativnim dionicima u prekograničnom području ima za cilj uspostavu prekogranične regije suradnje i sinergije temeljene na interakciji inovativnih gospodarskih subjekata.
Projektom se smjera osnažiti suradnju i potaknuti povezivanje inovativnih tvrtki kako međusobno tako i sa istraživačkim i inovacijskim institucijama u prekograničnom području.

Projektno područje obuhvaća prostor županija Međimurske, Koprivničko- križevačke, Virovitičko – podravske, Požeško – slavonske i Osječko – baranjske na hrvatskoj strani te županija Zala i Baranja na mađarskoj strani.

Glavni korisnik je Regionalna agencija za inovacije Južnog Zadunavlja, a ostali partneri na projektu su:
• Sveučilište u Pečuhu
• Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju – RRA SB
• Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije – VIDRA
• Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – PORA
• Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.
• Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti – PCP Pakrac
• Sveučilište Panonia

Projekt traje 12 mjeseci, a ukupna vrijednost je 190.120 EUR.