ODRŽAN NACIONALNI INFO DAN – INTELIGENTNA ENERGIJA U EUROPI

ODRŽAN NACIONALNI INFO DAN – INTELIGENTNA ENERGIJA U EUROPI

U organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske gospodarske komore i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u koordinaciji s Agencijom zaduženom za provedbu programa Intelligent Energy Europe (Intelligent Energy Executive Agency – IEEA), 11. lipnja 2007. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, organiziran je drugi po redu nacionalni INFO DAN koji je ponudio detaljne informacije o IEE programu i natječaju.
 
U jednom od prošlih brojeva News-a, detaljno smo predstavili IEE program i projekt osnivanja Međimurske energetske agencije (MEA). Ukratko, riječ je o programu kojim Europska Unija nastoji poticati poboljšanje energetske učinkovitosti i uporabu obnovljivih izvora energije, a za financiranje takvih djelatnosti u razdoblju od 2007. do 2013., predvidjela je 52 milijuna eura iz svog proračuna.
 
Na INFO DANU okupilo se stotinjak sudionika – zainteresiranih gospodarskih subjekata, predstavnika ministarstava, nevladinih udruga, te regionalnih i lokalnih zajednica. Među šest predavača bio je i Matija Derk, direktor REDEA-e, koji je od strane organizatora pozvan da prezentira projekt Međimurske energetske agencije. U svom izlaganju govorio je o razlozima osnivanja energetske agencije, pripremi samog projekta i potrebnim predradnjama: osiguranju potpore za prijavu, stvaranja konzorcija za prijavu i traženja partnera na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Prezentacija je uključila i informacije o načinu popunjavanja i slanja prijave, a završena je pregledom trenutnih aktivnosti na samom projektu. Izlaganje g. Derka izazvalo je veliku pozornost i potaknulo zanimljivu diskusiju budući je Međimurska energetska agencija prva takve vrste u Hrvatskoj, te predstavlja ogledni primjerak ostalim županijama koje se žele i na ovaj način približiti standardima EU.