ODRŽAN 9. GODIŠNJI FORUM STRATEGIJE EU ZA DUNAVSKU REGIJU

ODRŽAN 9. GODIŠNJI FORUM STRATEGIJE EU ZA DUNAVSKU REGIJU

“Dunavska strategija – 10 godina poslije” bila je središnja tema hrvatskog predsjedanja s ciljem vrednovanja dosadašnjih postignuća, određivanja budućeg smjera razvoja Strategije, kao i utvrđivanja uloge makroregionalne suradnje u odnosu na buduće programsko razdoblje 2021. – 2027.

9. Godišnji forum Strategije EU za dunavsku regiju održan je po prvi puta kao virtualni događaj zbog zdravstvene situacije izazvane COVID-om 19, što je predstavljalo istinski izazov, jer je isti okupio oko 700 sudionika iz 14 država sudionica Strategije EU za dunavsku regiju, Europske komisije, mjerodavnih ministarstva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije, privatnog sektora te brojne druge sudionike.

U okviru hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za dunavsku regiju održan je danas i ministarski sastanak ministara nadležnih za provedbu Strategije EU za dunavsku regiju. Sudionici sastanka iskazali su pohvale postignućima tijekom jednogodišnjeg hrvatskog predsjedanje te je iskazana zajednička predanost nastavku suradnje u Podunavlju. Kao glavni prioriteti u nadolazećem razdoblju istaknuti su ujednačeni i održivi regionalni razvoj kao preduvjet za gospodarski rast i sveopći društveni razvoj regije. Na sastanku je usvojena i zajednička Izjava ministara, koja potvrđuje napredak u uspostavljanju strukture upravljanja i provedbi same Strategije.

„Budućnost makroregionalnih strategija je zajednička odgovornost svih ključnih dionika. To je prilika da promišljamo o široj perspektivi koju one mogu ponuditi za ostvarenje ekonomske, teritorijalne i socijalne kohezije“, izjavila je ministrica Nataša Tramišak.

Posebnu poruku u svom govoru poslala je i povjerenica Europske Komisije za koheziju i urbani razvoj, Elisa Ferreira koja je istaknula: „Kohezijska politika mora biti fleksibilna i brza kako bi odgovorila svim izazovima koji nisu mali, te istaknula ulogu procesa embeddinga, tj. povezivanja prioriteta makroregionalnih strategija s izvorima financiranja kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini“.

Na 9. Godišnjem forumu održane su i tri tematske rasprave posvećene ekološkom, ekonomskom i socijalnom aspektu održivog regionalnog razvoja.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/vijesti/odrzan-9-godisnji-forum-strategije-eu-za-dunavsku-regiju-kojim-je-zavrsilo-i-hrvatsko-predsjedanje/4349