ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA PROGRAMA FOND ZA RAZVOJ TURIZMA ZA IZRADU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA PROGRAMA FOND ZA RAZVOJ TURIZMA ZA IZRADU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

odobrena bespovratna sredstvaMinistarstvo turizma donjelo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini u iznosu od200.000,00 kuna za izradu Master plana razvoja turizma Međimurske županije. Prijavitelj projekta je Međimurska županija.
Projekt će u razdoblju od 3 mjeseca u interakciji odabranog konzultanta, radnog tima Međimurske županije i ključnih interesnih skupina kreirati strateški dokument učinkovitog upravljanja razvojem turizma u Međimurskoj županiji.
S ciljem bolje turističke prepoznatljivosti Međimurja već je izrađen Strateški marketinški plan razvoja turizma Međimurja, koji prije svega, definira marketinške postavke.
Master plan bi trebao postati temeljni i ključni strateški dokument učinkovitog upravljanja i daljnjeg razvoja turizma u Međimurskoj županiji. S obzirom da županija i nadalje želi razvijati turizam kao jedan od ključnih sektora razvoja teško je zamisliti da bi se to moglo kvalitetno i usmjereno raditi bez konkretnih i mjerljivih smjernica postavljenih na temelju detaljnog destinacijskog audita i strateške evaluacije.
Kreiranju županijskog radnog tima za izradu dokumenta pristupa se odmah nakon dobivanja ugovora o financiranju od strane Ministarstva turizma. Županijski radni tim pružat će stručnu i organizacijsku podršku odabranom konzultantu te nadzirati kvalitetu i pravovremenost izvršenja ulsuge. U radni tim biti će uključeni: županijski Upravni odjel za gospodarske djelatnosi, odsjek za poljoprivredu i turizam, Turistička zajednica Međimurske županije, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. te prema potrebi, druge službe i institucije.
Master plan razvoja turizma Međimurske županije omogućiti će:

  • izradu dugoročnih strateških smjernica razvoja turizma,
  • daljnji kvalitetan i konkretno usmjereni razvoj turizma,
  • kvalitetno upravljanje destinacijom,
  • jasnu i preciznu implementaciju i praćenje realizacije dokumenta.