ODLUKE KORISNICIMA ZA MJERU PROMIDŽBE NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

ODLUKE KORISNICIMA ZA MJERU PROMIDŽBE NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

APPRRR izdala je Odluke o odobrenju projekta korisnicima koji su se javili na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja.

Navedeni natječaj bio je raspisan u od 6.-29. rujna 2017. godine, a odluke o odobrenju projekta dobilo je 10 korisnika ukupne vrijednosti projekta od 5.073.182,37 HRK i odobrene potpore u iznosu od 3.718.662,85 HRK.

Više informacija o dodjeli Odluka iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. Možete vidjeti OVDJE.