ODGODA ROKOVA ZA KORISNIKE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA

ODGODA ROKOVA ZA KORISNIKE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina kako će omogućiti odgodu rokova preuzetih odlukama o odobrenju,  za 90 dana. 

Napominjemo kako će uzeti u obzir novonastalu situaciju kod poštovanja rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja od strane korisnika.

Više možete vidjet OVDJE.