OD 1. RUJNA KREĆU NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE!

OD 1. RUJNA KREĆU NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE!

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

  • 1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • 1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • 1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
  • 2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • 2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
  • 4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • 6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
  • 6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ:

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma; Iznos u EUR : 1.000 – 25.000;  Kamatna stopa : 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za mljekarski sektor; Rok korištenja – 6 mjeseci; Poček do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine.

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma; Iznos u EUR : 25.001 – 50.000; Kamatna stopa : 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za mljekarski sektor; Rok korištenja – 6 mjeseci; Poček do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine.

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine.

MIKRO I MALE ZAJMOVE ZA RURALNI RAZVOJ NIJE MOGUĆE U SKLOPU ISTE INVESTICIJE KOMBINIRATI S BESPOVRATNIM SREDSTVIMA I/ILI DRUGIM FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA SUFINANCIRANIM IZ BILO KOJEG OD ESI FONDOVA.

Za više informacija, kao i za preuzimanje obrazaca za mikro i male zajmove kliknite OVDJE.