OBZOR 2020 – PROJEKTNI PRIJEDLOZI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBZOR 2020 – PROJEKTNI PRIJEDLOZI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Obzor 2020 je najznačajniji fond Europske komisije kada su u pitanju istraživanja i razvoj. U programskom razdoblju 2014. – 2020. za projekte iz područja „Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bio-ekonomija“ osigurano je oko 3,7 milijardi €. Financiranjem projektnih prijedloga iz ovog područja Obzor 2020 nastoji pronaći inovativna rješenja za probleme s kojima se danas susreću suvremeni poljoprivrednici i šumari, pri čemu se poseban naglasak stavlja na razmjenu informacija, znanja, vještina i primjera dobre prakse s ciljem unaprjeđenja primjenjivosti inovacija u praksi.

U sklopu područja „Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bio- ekonomija“ najznačajnije aktivnosti su slijedeće:

  • Održiva sigurnost hrane
  • Ruralna renesansa
  • Bio-inovacije

Osnovni ciljevi navedenih aktivnosti su unaprjeđenje kapaciteta poljoprivrednog i prehrambenog sektora s ciljem osiguravanja dovoljnih količina sigurnih i zdravih prehrambenih namirnica uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa. Cilj je također povećati održiv potencijal ruralnih područja primjenom inovacija i novih modela poslovanja te osigurati održive zalihe biomase kojom bi se inicirala re- industrijalizacija Europe.

„Održiva sigurnost hrane“

Za projekte iz ovog područja osigurano je preko 431 €, a provedbom istih doprinijelo bi se osiguravanju dovoljnih količina sigurne i zdrave hrane za stanovništvo, uz istovremeno čuvanje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa. Ovaj poziv prvenstveno je usmjeren rješavanju izazova na koji način nahraniti rastuću populaciju stanovništva za koju se procjenjuje da će dosegnuti brojku od oko 9 milijardi ljudi do 2050. godine. Ovaj rast populacije nameće potrebu za učinkovitijem korištenju prirodnih resursa te potrebu za njihovim očuvanjem za buduće generacije. S obzirom na globalni karakter ovog izazova, dio financijskih sredstava namijenjen je formiranju čvrste međunarodne suradnje između Europe, Afrike i Kine.

„Ruralna renesansa”

Za projekte iz „Ruralne renesanse“ osigurano je oko 128 milijuna €, pri čemu se implementacijom projekta doprinosi održivom razvoju ruralnih područja. Održiv ruralni razvoj temelji se na integriranom pristupu koji obuhvaća sve relevantne proizvodne sektore uzimajući u obzir teritorijalne specifičnosti područja. Kako bi se navedeno postiglo, neophodna je modernizacija upravljačkih tijela te poticanje razvoja inovacija uz stvaranje suradnje koja bi osigurala razmjenu informacija, znanja i vještina te primjera dobre prakse. Ovaj poziv posebno je usmjeren je ulaganjima kojim će se unaprijediti postupak donošenja odluka, razvoj novih modela poslovanja te jačanje ljudskih kapaciteta. Provedbom projekta „Ruralne renesanse“ doprinijelo bi se ukupnom razvoju ruralnih područja koji se temelji na povećanju broja radnih mjesta, unaprjeđenju socijalne i teritorijalne kohezije te unaprjeđenju stanja okoliša.

„Bio- inovacije“

Ovaj 27 milijuna € vrijedan poziv usmjeren je osiguranju održive opskrbe biomase za razvoj tržišta ali i proizvoda i usluga koji se temelje na biomasi.

♦ ♦ ♦ ♦

Više informacija o navedenim i drugim dostupnim pozivima sklopu Obzora 2020 za prijavu i ostvarivanje prava na financiranje projektnih prijedloga iz područja poljoprivrede i šumarstva dostupni u brošuru programa koju možete preuzeti OVDJE (u samoj brošuri nalazi se niz poveznica do određenog natječaja).

Osim navedenih poziva, projektni prijedlozi iz sektora poljoprivrede i šumarstva mogu se financirati iz mnogih drugih radnih programa u sklopu Obzora 2020. Također, su u sklopu Obzora 2020 već su provedeni mnogobrojni projekti u sektoru poljoprivrede i šumarstva, a pregled istih možete pregledati OVDJE.

Horizon 2020 - General overview - Full HD Picture_0