OBUSTAVA POZIVA “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA”

OBUSTAVA POZIVA “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA”

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo za Europski socijalni fond Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je dana 13. rujna 2017. godine obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., na određeno vrijeme. Razlog obustave je veliki broj zaprimljenih projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva. Ministarstvo je stoga sukladno važećim Uputama za prijavitelje (Točka 5.5 Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga) obustavilo Poziv u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.

Svi projektni prijedlozi koji će biti predani unutar navedenog razdoblja neće biti uključeni u postupak dodjele i neće se uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Sve daljnje informacije bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda i na www.strukturnifondovi.hr.