OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao nadležno tijelo objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ koja se provodi u sklopu Prioritetne osi 1 „Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage“. Projekti ovog poziva sufinancirat će se iz Europskog socijalnog fonda.


Opći cilj poziva
je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu kao i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.


U sklopu ovog poziva moguće je prijaviti 2 vrste projektnih prijedloga:


Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika
kojoj je cilj podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja u poduzetništvu te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo.


Grupa 2. Promocija poduzetništva i obrta
s ciljem poticanja poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom obrazovanju.


Prijavitelji
za projektne prijedloge u okviru grupe 1 mogu biti subjekti malog gospodarstva (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) – trgovačko društvo ili obrt.


Prijevitelji
za projektne prijedloge u okviru grupe 2 mogu biti ustanove, komore, udruženja obrtnika, poduzetničke potporne institucija evidentirane u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastructure, udruge i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Prihvatljivi partneri
na ovom pozivu za dostavu projektnih prijedloga mogu biti subjekti malog gospodarstva (trgovačko društvo ili obrt), ustanove, komore, udruženja obrtnika, udruge, poduzetničke potporne institucije i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Trajanje projekta može biti najduže 12 mjeseci, s time da je krajnji rok za završetak projekta 30. lipnja 2016.


Ukupno raspoloživa financijska sredstva
namijenjena ovom pozivu iznose 18.023.000,00 kn. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kn, a najveći 300.000,00 kn.

Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu od 95% prihvatljivih troškova. U slučaju kada su prijavitelji proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne/regionalne samouprave, projekti se mogu financirati u iznosu od 100%.

Rok za prijavu: 1. 10. 2014.

Više informacija o pozivu kao i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.