OBJAVLJENO SEDAM NOVIH EU NATJEČAJA ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

OBJAVLJENO SEDAM NOVIH EU NATJEČAJA ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti.

Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Objavljeni natječaji:

1. Razvoj e-Usluga

2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

3. Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

4. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama

5. Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza

6. Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza

7. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza  (bit će objavljen u toku dana)

Realizacijom tri natječaja iz područja zdravstvene zaštite očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Također, predviđena je nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearni akcelerator, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija.

Uz pomoć sredstava iz tri natječaja u području socijalne uključenosti očekuje se smanjenje broja korisnika u institucijama te povećan broj onih koji napuštaju institucije i prelaze u nove oblike skrbi, dok će se kroz natječaj iz područja e-usluga postići bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30%.