OBJAVLJENO E-SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

OBJAVLJENO E-SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

SavjetovanjaZakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture sustavno se i transparentno definiraju osnovna pitanja uređenja sustava poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, a od svog osnutka mijenjan je dva puta. eSavjetovanje je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta budući da se ukazala potreba dodatnog uređenja područja poduzetničke infrastrukture i to kroz detaljnije definiranje pojmova poduzetničke infrastrukture, dodatnih uvjeta i kriterija prilikom osnivanja i proširenja subjekata poduzetničke infrastrukture.

Svoje prijedloge i komentare možete slati do 16. lipnja  2015. godine.

Više o eSavjetovanju možete pogledati OVDJE.

Izvor: www.minpo.hr