OBJAVLJENI REZULTATI ZA PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 2017.

OBJAVLJENI REZULTATI ZA PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 2017.

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bili su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u: III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka, I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave) i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Iz Međimurske županije odobreno je 12 projekta u iznosu od 2.600.000 kn sljedećim JLRS-ima:

Redni broj Referentni broj KORISNIK NAZIV PROJEKTA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA
1. PPRR003 GRAD PRELOG IZGRADNJA PROMETNICE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU – 2. FAZA 300.000,00
2. PPRR023 OPĆINA STRAHONINEC IZGRADNJA PROMETNICE I PJEŠAČKE STAZE U ULICI TOPOLJE 150.000,00
3. PPRR060 OPĆINA DONJI VIDOVEC PRIKLJUČNA CESTA POSLOVNOJ ZONI I. FAZA 200.000,00
4. PPRR068 OPĆINA DONJI KRALJEVEC DOM KULTURE DONJU KRALJEVEC- VANJSKA OVOJNICA (TOPLINSKA FASADA) 90.000,00
5. PPRR073 OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU ENERGETSKA UČINKOVITOST NA SUSTAVU JAVNE RASVJETE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 200.000,00
6. PPRR084 OPĆINA DONJA DUBRAVA ENERGETSKI UČINKOVITO U SVIJETLU BUDUĆNOST II. FAZA 440.000,00
7. PPRR096 OPĆINA VRATIŠINEC REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U GORNJEM KRALJEVCU 100.000,00
8. PPRR121 OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI MODERNIZACIJA ULICE UK5 I UK7 (POLJSKA ULICA) U NASELJU SVETI MARTIN NA MURI – II. FAZA 240.000,00
9. PPRR131 OPĆINA SVETA MARIJA REKONSTRUKCIJA -DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 200.000,00
10. PPRR159 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA DOVRŠETAK DOGRADNJE DVIJU UČIONICA UNUTAR POSTOJEĆEG ISTOČNOG ATRIJA OŠ PRELOG 280.000,00
11. PPRR201 OPĆINA NEDELIŠĆE REKONSTRUKCIJA ULICE UK7 I UK8 U NASELJU PRETETINEC 100.000,00
12. PPRR205 OPĆINA DEKANOVEC ENERGETSKI UČINKOVITA I EKOLOŠKI JAVNA RASVJETA NA PODRUČJU OPĆINE DEKANOVEC 300.000,00
UKUPNO 2.600.000,00